Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ứng dụng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam - NCS Nguyễn Thùy Linh


Ngày đăng: 05/11/2018
Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng phát triển điện mặt trời tại Việt Nam
Ngành: Kỹ thuật điện Mã số: 9520201
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thùy Linh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. TS. Lê Thị Minh Châu
     2. GS. TSKH. Trần Đình Long
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Nghiên cứu sâu về cấu trúc và thông số của 3 loại hệ thống ĐMT: hệ thống ĐMT độc lập dùng cho hải đảo, hệ thống ĐMTLMNL, hệ thống ĐMT lắp trên mặt đất nối lưới có công suất trung bình và lớn. Mô phỏng tác động của các công trình ĐMTNL đến phân bố điện áp và tổn thất điện năng trên lưới điện địa phương lân cận điểm kết nối.
  2. Thực hiện việc lắp đặt bổ sung các thiết bị phụ trợ tại một số công trình ĐMTLMNL được lựa chọn, tổ chức việc liên kết thông tin và truyền dữ liệu về trung tâm đo lường tập trung nhằm thu thập và xử lí số liệu, xác định và xây dựng các thông số và đặc tính vận hành đặc trưng của ĐMT như: biểu đồ phát công suất trong ngày, tỷ lệ phát công suất cực đại so với công suất đặt, đường cong phát công suất kéo dài và thời gian phát công suất cực đại đẳng trị, tỷ lệ điện năng phát vào giờ cao điểm….Một số tác động của ĐMTLMNL đến chất lượng điện năng của lưới phân phối địa phương lân cận điểm kết nối như: tỷ lệ sóng hài, mức đô không cân bằng không đối xứng cũng đã được đo đạc và đánh giá.
  3. Việc trực tiếp đo đạc, xác định tỷ lệ điện năng phát vào giờ cao điểm và đề xuất sử dụng hệ số tỷ lệ này vào đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của các dự án ĐMT cho phép tính toán chính xác hơn hiệu quả của công trình trong điều kiện áp dụng chính sách giá điện theo thời điểm sử dụng (TOU).
  4. Đánh giá tác động của cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển của NLTT nói chung và ĐMT nói riêng, trong đó có biểu giá phát điện được hỗ trợ FIT (Feed-in-tarrif), hỗ trợ luật pháp, hỗ trợ về thuế….đặc biệt là chính sách về giá điện đến sự phát triển của ĐMT tại Việt Nam.
  5. Xây dựng và đề xuất phương pháp tính toán đánh giá ảnh hưởng của chính sách giá điện: giá bán lẻ bậc thang điện sinh hoạt, giá bán điện theo thời điểm sử dụng dùng cho sản xuất kinh doanh và dịch vụ và cơ chế bù trừ điện năng trong tính toán giá điện đến các chỉ tiêu kinh tế - tài chính của công trình ĐMTLMNL. Tính toán minh họa trong luận án cho thấy cơ chế bù trừ điện năng có lợi hơn cho nhà đầu tư.
Các kết quả nhận được của luận án có thể được sử dụng trong nghiên cứu phát triển và luận chứng tính khả thi các dự án của ĐMTLMNL tại Việt Nam.

  Nguyen Thuy Linh.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook