Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Hoàng Thị Phương


8h30 ngày 19 Tháng 11 năm 2018 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Hoàng Thị Phương Ngành: Kỹ thuật hóa học. Đề tài: Nghiên cứu tổng hợp và biến tính vật liệu nano silica ứng dụng cho quá trình thu hồi dầu. Mã số: 9520301. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án


Chia sẻ bài viết lên facebook