Kế hoạch về việc nộp tiền Bảo hiểm y tế trực tiếp đối với những sinh viên không có tên trong Danh sách quét học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019


Nhà trường thông báo, các bạn sinh viên không có tên trong Danh sách thu học phí học kỳ 1 năm học 2018-2019 đóng tiền để mua thẻ Bảo hiểm y tế theo kế hoạch như sau:
  1. Mức kinh phí nộp BHYT:
    1. Đối với sinh viên K61-62: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, tương ứng với số tiền là 525.420 đồng.
    2. Đối với sinh viên K60 hệ kỹ sư: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 31/12/2019, tương ứng với số tiền là 525.420 đồng.
    3. Đối với sinh viên K60 hệ cử nhân và sinh viên các khóa khác: giá trị thẻ BHYT từ 01/01/2019 đến 30/08/2019, tương ứng với số tiền 350.280 đồng.
  2. Thời gian nộp: từ ngày 07/11/2018 đến 07/12/2018.
  3. Địa điểm nộp: Phòng 103 – C1 (Bàn 7).
Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên phản hồi trực tiếp tại Phòng 103- C1 trước ngày 07/12/2018.

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP TIỀN BHYT TRỰC TIẾP: XEM CHI TIẾT TẠI ĐÂY

Chia sẻ bài viết lên facebook