Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso năm học 2018-2019


Căn cứ vào Thông báo của Công ty Denso gửi Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về Kết quả xét duyệt Học bổng Denso năm học 2018-2019, Nhà trường xin thông báo Danh sách sinh viên nhận học bổng Denso.
Lễ trao học bổng sẽ được Nhà trường thông báo trên Cổng thông tin đào tạo sau khi có kế hoạch cụ thể. Các em sinh viên nhận học bổng chú ý theo dõi. 
Chia sẻ bài viết lên facebook