CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG KUMHO ASIANA CHO SINH VIÊN K59 VÀ K62


Căn cứ vào kết quả xét duyệt học bổng Kumho Asiana Học kỳ 1 năm học 2018-2019, nhà trường xin thông báo tuyển chọn bổ sung hồ sơ ứng tuyển học bổng:

1. Đối tượng và điều kiện xét duyệt: 

  • Sinh viên hệ kỹ sư K59 và K62 (thời gian đào tạo 5 năm) có kết quả học tập kỳ 20172 từ 2.5 trở lên.
  • Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.
  • Không xét hồ sơ của sinh viên hệ cử nhân và hệ liên thông: cử nhân lên kỹ sư và cao đẳng chuyển hệ.
  • Không xét hồ sơ của sinh viên đã nhận học bổng khác hoặc đang trong quá trình xét duyệt các học bổng tài trợ khác trong năm học 2018-2019.

2. Số lượng03 suất. Trong đó có 01 suất cho sinh viên K59 và 02 suất cho sinh viên K62. Trị giá 2.150.000 đồng/suất/học kỳ. Học bổng sẽ được trao trong các học kỳ tiếp theo nếu sinh viên đạt kết quả học tập mỗi học kỳ từ 2.5 trở lên.

3. Các bước đăng ký:

  1. Bước 1: Sinh viên đăng ký online tại đây trước ngày 09/11/2018.
  2. Bước 2: Sau khi Nhà trường thông báo kết quả, những sinh viên đủ điều kiện sẽ nộp hồ sơ bản cứng để Nhà trường hậu kiểm.  

Chia sẻ bài viết lên facebook