Chương trình học bổng EAS Việt Nam - Tìm kiếm và Đào tạo Lãnh đạo Trẻ tiềm năng


EAS Việt Nam là tổ chức giáo dục đa ngành về lĩnh vực quản trị và nhân lực cấp cao Quốc tế theo tiêu chuẩn IHHRM G23.0. Năm 2018 EAS phối hợp với các trường Đại học, Cao đẳng trên Toàn quốc triển khai chương trình học bổng "Tìm kiếm và đào tạo Lãnh đạo trẻ tiềm năng", trong đó có Trường Đại học Bách khoa Hà Nội. EAS dự kiến sẽ cấp 200 suất học bổng, mỗi suất trị giá 5.200 USD. 
Các em sinh viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết về chương trình học bổng tại đây
Chia sẻ bài viết lên facebook