Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Trang


8h30 ngày 29 Tháng 11 năm 2018 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Văn Trang Ngành: Cơ học. Đề tài: Mô phỏng ứng xử cơ học của ống nano phốt pho đen bằng phương pháp phần tử hữu hạn nguyên tử. Mã số: 9440109. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án  Chia sẻ bài viết lên facebook