Lịch học cao học Kỳ 1 năm học 2018-2019 khóa 2017(A,B) và 2018(A,B)


Phòng Đào tạo thông báo lịch học các lớp học phần Cao học học kỳ 2 năm học 2017-2018 học tại trường ĐH Bách khoa Hà Nội.
Lịch học đang được cập nhật đề nghị học viên thường xuyên theo dõi.


STT Viện Quản ngành Chi tiết
1 Viện Cơ khí Chi tiết
2 Viện Điện tử - Viễn thông Chi tiết
3 Viện Điện Chi tiết
5 Viện Công nghệ thông tin và TT Chi tiết
6 Viện Dệt may - Da giầy và thời trang Chi tiết
7 Viện Toán ứng dụng và tin học Chi tiết
8 Viện Kinh tế và Quản lý Chi tiét
9 Viện Công nghệ sinh học – CN Thực phẩm Chi tiết
10 Viện ICSE  
11 Viện Cơ khí động lực Chi tiết
12 Viện Kỹ thuật hóa học Chi tiết
13 Viện KH CN Môi trường Chi tiết
14 Viện KH và CN Nhiệt lạnh Chi tiết
15 Viện Sư phạm kỹ thuật Chi tiết
16 Viện AIST  
17 Viện Vật lý kỹ thuật Chi tiết
18 Viện KHKT vật liệu Chi tiết

Chia sẻ bài viết lên facebook