Danh sách sinh viên nhận Học bổng Tập đoàn Zeon năm học 2018-2019


Năm học 2018-2019, Tập đoàn Zeon đã lựa chọn và trao 03 suất học bổng cho sinh viên ngành Kỹ thuật Hóa học - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
STT SHSV Ngày sinh Họ tên Khóa học Viện
1 20145162 15/04/1996 Hoàng Thị Tươi K59 KT Hóa học
2 20141435 22/10/1996 Quan Ngọc Hạnh K59 KT Hóa học
3 20142261 07/11/1996 Nguyễn Ngọc Khang K59 KT Hóa học

Lễ trao học bổng sẽ được Nhà trường thông báo sau khi có kế hoạch cụ thể.  Chia sẻ bài viết lên facebook