Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Bùi Thanh Lâm


8h30 ngày 21 Tháng 12 năm 2018 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Bùi Thanh Lâm, Đề tài:  Mô phỏng dao động của tấm và ống na nô đơn lớp. NgànhCơ Học  Mã số: 9440109. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án
Chia sẻ bài viết lên facebook