Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Văn Hùng


14h00 ngày 24 Tháng 12 năm 2018 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Lê Văn Hùng, Đề tài:  Phát hiện và nhận dạng đối tượng 3-D hỗ trợ sinh hoạt của người khiếm thị - 3-D object detection and recognition: assisting visually impaired people in daily activities.. NgànhKhoa học máy tính  Mã số: 9480101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án
Chia sẻ bài viết lên facebook