Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu sử dụng phương pháp ánh sáng cấu trúc để nâng cao chất lượng đo chi tiết cơ khí - NCS Nguyễn Thị Kim Cúc


Ngày đăng: 05/12/2018
Tên luận án: Nghiên cứu sử dụng phương pháp ánh sáng cấu trúc để nâng cao chất lượng đo chi tiết cơ khí
Ngành: Kỹ thuật cơ khí                                                Mã số:  9520103
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Cúc
Người hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS. Nguyễn Văn Vinh
2. TS. Phạm Xuân Khải
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.   Luận án đã xây dựng thuật toán và phần mềm sử dụng phương pháp dịch pha kết hợp mã Gray để đo được các chi tiết cơ khí có phản xạ bề mặt cao.
2.   Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thông số đến độ chính xác hiệu chuẩn cũng như độ chính xác hệ thống. Đã xây dựng được hệ thống thực nghiệm với vùng không gian đo giới hạn là (w´h´d) = 245´181´130 mm, tiêu cự thấu kính =12 mm và khoảng cách đo là L=500 mm. Đồng thời xác định được điểu kiện tối ưu cho hệ thống trên như sau:
-    Các thông số của bảng hiệu chuẩn để độ chính xác hiệu chuẩn đạt được nhỏ hơn 0,4 điểm ảnh như sau: kích thước ô vuông bàn cờ 15 x15 mm, góc nghiêng của bảng hiệu chuẩn so với mặt phẳng ảnh trong giới hạn ±30o.
-          Độ rọi của ánh sáng môi trường ổn định trong vùng 100 đến 200 lux.
3.   Xây dựng hai phương pháp làm giảm ảnh hưởng của phản xạ bề mặt chi tiết có thể ứng dụng trực tiếp trong phép đo mà không cần một phương pháp xử lý bề mặt đo nào, cũng như không cần thiết lập thêm hệ thống và phần cứng phụ trợ phức tạp. Trong hai phương pháp làm giảm ảnh hưởng của phản xạ bề mặt thì phương pháp ghép đám mây điểm với thời gian phơi sáng phù hợp tỏ ra có thể làm giảm rất lớn ảnh hưởng của phản xạ bề mặt.
4.      Nghiên cứu đề xuất quy trình xác định độ chính xác của hệ thống đo dựa vào tiêu chuẩn quốc tế. Độ chính xác đo của hệ thống thực nghiệm với sai số tương đối lớn nhất là 1.46%.

Nguyen Thi Kim Cuc.rar Chia sẻ bài viết lên facebook