Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu và chế tạo cảm biến sinh học điện hoá độ nhạy cao sử dụng điện cực in các bon ứng dụng trong chẩn đoán bệnh sớm - NCS Đỗ Thị Ngọc Trâm


Ngày đăng: 12/12/2018
Tên luận án: Nghiên cứu và chế tạo cảm biến sinh học điện hoá độ nhạy cao sử dụng điện cực in các bon ứng dụng trong chẩn đoán bệnh sớm
Ngành: Vật lý kỹ thuật                                        Mã số: 9520401
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thị Ngọc Trâm
Người hướng dẫn khoa học:
  1. PGS. TS. Trương Thị Ngọc Liên
  2. GS. TS. Patrick Wagner
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Chế tạo thành công các cảm biến sinh học điện hóa sử dụng điện cực mực in các bon tích hợp điện cực so sánh Ag/AgCl và điện cực đối xác định nồng độ chỉ dấu khối u trong ngưỡng phát hiện sớm các bệnh ung thư u tế bào mầm tinh, ung thư tiền liệt tuyến và ung thư gan. Các cảm biến đã chế tạo có độ nhạy và độ chọn lọc cao, yêu cầu lượng mẫu phân tích nhỏ (cỡ 3µL), thời gian phân tích nhanh (khoảng 30 phút), thao tác đơn giản và dễ tích hợp với thiết bị cầm tay.
  2. Chế tạo thành công hệ vật liệu tiên tiến và hệ vật liêu lai ứng dụng cố định đầu thu sinh học lên bề mặt điện cực rắn. Hệ vật liệu bao gồm: (i) Polyme dẫn đồng trùng hợp polypyrrole-polypyrrole cacboxyl (PPy-PPa); (ii) Vật liệu lai cấu trúc nano hai chiều giữa polyme đồng trùng hợp PPy-PPa và ôxít graphene dạng khử điện hóa (erGO); (iii) Vật liệu lai giữa poly(para-aminothiophenol) và hạt nano vàng.
  3. Ứng dụng thành công đầu thu sinh học bán tổng hợp aptamer trong chế tạo cảm biến sinh học điện hóa phổ tổng trở xác định chỉ dấu ung thư tiền liệt tuyến. Kết quả này cho phép phát triển cảm biến phát hiện các chỉ dấu sinh học của các bệnh  khác với chi phí thấp và không yêu cầu điều kiện bảo quản nghiêm ngặt.
  4. Thiết kế và chế tạo thành công chíp vi lưu ly tâm được kết hợp với điện cực mực in giúp giảm thể tích mẫu phân tích xuống 20 lần so với phương pháp nhỏ giọt thông thường. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc phát triển mô hình phòng thí nghiệm thu nhỏ trên đơn chip (lab on chip) hiện nay.
Do Thi Ngoc Tram.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook