Kế hoạch về việc làm thẻ BHYT năm 2019 cho sinh viên (Đợt bổ sung)


Nhà trường thông báo, những sinh viên chưa đăng ký làm thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 nộp tiền BHYT để làm thẻ đợt bổ sung theo kế hoạch như sau:
  1. Thời gian nộp: từ ngày 02/01/2019 đến 11/01/2019.
  2. Địa điểm nộp: Phòng 104 – C1 (bàn 7).
  3. Số tiền BHYT: 481.635 đồng (tương ứng với giá trị thẻ từ ngày 01/02/2019 đến 31/12/2019).

Chia sẻ bài viết lên facebook