Thông báo lịch thi của học phần FL0400 và FL0500 kỳ 20181


Sinh viên các lớp FL0400 và FL0500 đạt chuẩn môn học được dự thi TOEIC miễn phí tại trung tâm CFL. Sinh viên chưa đủ điều kiện chuẩn môn học có thể dự thi TOEIC nhưng phải đóng kinh phí. Sinh viên muốn dự thi cần đăng ký tại trung tâm FLC trong ngày 7-8/1 và dự thi vào ngày 14-17/1.
Danh sách sinh viên đạt chuẩn môn học xem tại đây. Chia sẻ bài viết lên facebook