Thông báo thu học phí đợt 2 hệ đào tạo quốc tế (SIE) kỳ 20181


Lịch thu học phí qua ngân hàng của sinh viên hệ đào tạo quốc tế (SIE) đợt 2

Hạn cuối trước ngày 11/01/2019.
Sinh viên kiểm tra số tiền và số tài khoản trên trang ctt-sis.hust.edu.vn (đăng nhập vào hệ thống).


Chia sẻ bài viết lên facebook