THÔNG BÁO Sinh viên K63 nộp hồ sơ học bổng hỗ trợ học tập đợt 2


Nhà Trường thông báo, các bạn sinh viên K63 đã đăng ký online học bổng hỗ trợ học tập đợt 2 nộp hồ sơ bản cứng. Danh sách xem tại đây.
 1. Hồ sơ gồm có:
  1. Phiếu đăng ký xét cấp học bổng hỗ trợ học tập (mẫu in ra có xác nhận của địa phương) hoặc tải mẫu tại đây;
  2. Bản sao có công chứng sổ hộ khẩu;
  3. Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo/ cận nghèo (nếu có);
  4. Các giấy tờ minh chứng hộ gia đình khó khăn khác (nếu có).
 2. Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày 07/01/2019 đến 25/01/2019.
 3.  Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác sinh viên – Phòng 103 – C1 (gặp cô Huyền).

Chia sẻ bài viết lên facebook