Luận án tiến sĩ: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP- NCS Nguyễn Thị Kim Thoa


Ngày đăng: 08/01/2019
Tên luận án: Một số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTP.
Ngành: Kỹ thuật viễn thông                             Mã số: 9520208
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Kim Thoa
Người hướng dẫn khoa học:  PGS.TS. Phạm Ngọc Nam
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Đề xuất và thực hiện giải pháp thích ứng chất lượng để cải thiện QoE, đề xuất các mô hình toán học để dự đoán các thông số ảnh hưởng đến QoE trong streaming video dạng VBR qua HTTP dựa trên lập trình động ngẫu nhiên. Giải pháp đề xuất ứng phó hiệu quả với sự biến động của thông lượng mạng và sự biến động của tốc độ bit video dạng VBR. Hơn nữa, giải pháp đề xuất có thể dự đoán trước các t trước khi phiên streaming thực sự bắt đầu.
2. Đề xuất và thực hiện giải pháp thích ứng chất lượng khi streaming đồng thời nhiều video dạng VBR qua một đường truyền có băng thông hạn chế. Giải pháp giúp phân bổ băng thông và lựa chọn mức chất lượng thích ứng phù hợp cho từng máy khách nhằm tối đa hóa QoE của người dùng, trong giới hạn băng thông và độ trễ ban đầu.
3. Đề xuất và thực hiện hai giải pháp thích ứng chất lượng cho streaming video dạng VBR và video dạng CBR qua HTTP/2 nhằm cải thiện QoE đồng thời giảm overhead liên quan đến số lượng truy vấn.
- Đối với streaming video dạng VBR qua HTTP/2: quyết định đồng thời mức chất lượng và số lượng phân đoạn cho mỗi truy vấn của máy khách dựa trên thông lượng và mức bộ đệm.
- Đối với streaming video dạng CBR qua HTTP/2: quyết định mức chất lượng cho mỗi truy vấn, không quyết định số lượng phân đoạn video. Máy chủ sau khi nhận được truy vấn của máy khách sẽ đẩy liên tiếp các phân đoạn video cho đến khi nó nhận được truy vấn mới yêu cầu một mức chất lượng khác từ máy khách.

Nguyen Thi Kim Thoa.rar Chia sẻ bài viết lên facebook