Kiểm tra thông tin cấp bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-A


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2018 1A.
Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây
 Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô).
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 17/01/2019
        Mẫu đơn chỉnh sửa thông tin tại đây                    
 
Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2019
Phòng Đào tạo


Chia sẻ bài viết lên facebook