Thông báo trả thẻ BHYT sửa thông tin cho sinh viên K63


Mời các em sinh viên K63 có tên trong Danh sách sửa thông tin BHYT lên nhận thẻ. Xem danh sách tại đây. 
Thời gian trả thẻ: từ 17/01/2019 đến 25/01/2019.
Địa điểm trả thẻ: Phòng 103 - C1 (bàn 3).Chia sẻ bài viết lên facebook