Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu công nghệ chế tạo dây và cột nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử - NCS Nguyễn Văn Minh


Tên luận án: Nghiên cứu công nghệ chế tạo dây và cột nano silic trên cơ sở công nghệ vi cơ điện tử
Ngành: Khoa học Vật liệu Mã số: 9440122
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Minh
Người hướng dẫn khoa học:
                                              1. PGS.TS. Chu Mạnh Hoàng
                                              2. GS. TS. Vũ Ngọc Hùng.
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đã tìm được quy trình chế tạo dây nano silic bằng công nghệ vi cơ khối ướt với kích thước và chiều dài khác nhau.
  2. Đã đề xuất và chế tạo thành công đơn lớp hạt silica với kích thước từ 50- 300 nm trên đế silic. Đây là cơ sở cho việc chế tạo các đế plasmonic và các cấu trúc nano khi sử dụng đơn lớp hạt làm mặt nạ chế tạo.
  3. Tìm ra quy trình ổn định để thu nhỏ kích thước hạt nano silica khi sử dụng ăn mòn hơi HF. Kích thước các hạt có thể điều khiển chính xác ở tỉ lệ nano.
Nguyễn Văn Minh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook