Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thế Dũng


14h00 ngày 26 Tháng 02 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Nguyễn Thế Dũng, Đề tài:  Dạy học tương tác theo tiếp cận năng lực trong B-learning cho sinh viên sư phạm tin học. Ngành: Lý luận và phương pháp dạy học kỹ thuật  Mã số: 9140110. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.
 
Chia sẻ bài viết lên facebook