Thông báo về việc phúc tra môn Vật lý 1 (PH1110) và Vật lý 2 (PH1120 - PH1122) kỳ 20181


THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÚC TRA
Môn Vật lý 1 +2 (PH1110+PH1120+PH1122)
Kỳ 20181 (Thi ngày 18+19/01/2019)
 
     Viện Vật lý Kỹ thuật nhận đơn phúc tra các môn Vật lý 1 (PH1110), Vật lý 2 (PH1120) và Vật lý 2 (PH1122), thi ngày 18/01 và 19/01/2019) từ 14h00 đến 16h50 ngày thứ Hai (28/01) và từ 8h00 đến 16h50 ngày thứ Ba (29/01/2019).
Vật lý 1 (PH1110),
Vật lý 2 (PH1120) và
Vật lý 2 (PH1122)

(Đăng ký phúc tra tại Văn phòng Viện Vật lý Kỹ thuật- Phòng 101- C10).
    Kết quả phúc tra sẽ có sau 01 tuần.
Chú ý: S/v cần ghi rõ số phách (là cột SPtrước cột Họ và tên trong bảng điểm dán trên bảng)
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2019
VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT

Chia sẻ bài viết lên facebook