Luận án tiến sĩ: Mô phỏng quá trình chưng chân không để tách phân đoạn tinh dầu thông và ứng dụng - NCS Phùng Thị Anh Minh


Ngày đăng: 30/01/2019
Tên luận án: Mô phỏng quá trình chưng chân không để tách phân đoạn tinh dầu thông và ứng dụng.
Ngành: Kỹ thuật hóa học                       Mã số: 9520301
Nghiên cứu sinh: Phùng Thị Anh Minh
Người hướng dẫn khoa học:
                                                               1. PGS.TS. Trần Trung Kiên
                                                            2. GS. TS. Phạm Văn Thiêm
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Thiết lập mô hình chưng chân không gián đoạn để tách tinh dầu thông, đã kiểm chứng mô hình này bằng thực nghiệm đạt sai số cho phép.
2. Đã tìm được các thông số công nghệ thích hợp cho quá trình chưng luyện chân không gián đoạn tách tinh dầu thông đạt hàm lượng α – pinene > 99%.
3. Đã tìm được mối quan hệ giữa mô phỏng và thực nghiệm của hai thông số quan trọng trong quá trình chưng luyện gián đoạn là chỉ số hồi lưu R và thời gian chưng luyện:
+ RTN = 0,841 RMP – 0,06.
+ tTN = 0,313 tMP2 – 0,5857 tMP + 0,927 với t≥4.5
 
 Phung Thi Anh Minh.rar Chia sẻ bài viết lên facebook