Kết quả xét nhận Đồ án tốt nghiệp kỳ 20182


THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÉT NHẬN ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
KỲ 20182
 
Lưu ý: sinh viên đăng ký thành công học phần Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp (gọi tắt là ĐATN) trên hệ thống SIS không phải là đã được nhận ĐATN. Phòng ĐTĐH sẽ kiểm tra các điều kiện và thông báo kết quả những sinh viên nào được nhận ĐATN.
 
 1. Sinh viên được xét nhận Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp nếu đảm bảo đủ các điều kiện sau:
 • Nợ không quá 8 tín chỉ so với yêu cầu của chương trình đào tạo (chưa kể TTTN, ĐATN)
 • TOEIC đạt từ 450 điểm trở lên (theo qui định). 
 1. Sinh viên xem kết quả xét nhận ĐATN kỳ 20182 như sau:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) --> xem mục Đăng ký học tập” --> “Kết quả xét nhận đồ án tốt nghiệp” để xem kết quả xét nhận ĐATN từ  8:00 ngày thứ ba 19/02/2019.
 1. Phương thức gửi thắc mắc về kết quả nhận ĐATN
Sinh viên gửi thắc mắc về kết quả xét nhận ĐATN bằng qua email tới cả 2 địa chỉ:

huong.nguyenthi1@hust.edu.vn

tung.nguyenxuan@hust.edu.vn

Lưu ý: sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp cho để gửi/hỏi các thắc mắc. Email gửi không đảm bảo yêu cầu trên sẽ không được xử lý.
Trong trường hợp sinh viên không sử dụng được email cần làm đơn nộp trực tiếp tại phòng 201-C1 (gặp cô Hương).
Ghi chú: Mẫu đơn có tại đây link
 1. Thời hạn nhận thắc mắc
 • Từ 08:00 ngày 19/02/2019 đến 17:00 ngày 23/02/2019.
Lưu ý: các thắc mắc đến sau thời hạn trên sẽ không được giải quyết.
 • Với các sinh viên đăng ký sai mã học phần ĐATN: cần làm đơn nộp tại Phòng 201- C1 để đăng ký lại trong thời hạn như trên.
 1. Thời hạn trả kết quả của các thắc mắc
 • Muộn nhất từ 8:00 ngày 01/03/2019
 • Sau thời hạn này: những sinh viên không đủ điều kiện nhận ĐATN/KLTN sẽ bị xóa đăng ký mã lớp Đồ án tốt nghiệp/Khóa luận tốt nghiệp./.
-------------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài viết lên facebook