Luận án tiến sĩ: Giải pháp nâng cao hiệu năng mạch sạc pin Li-Ion sử dụng công nghệ CMOS - NCS Nguyễn Văn Hào


Ngày đăng: 21/02/2019
Tên luận án: Giải pháp nâng cao hiệu năng mạch sạc pin Li-Ion sử dụng công nghệ CMOS
Ngành: Kỹ thuật điện tử                                                          Mã số: 9520203
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Hào
Người hướng dẫn khoa học:            1. TS. Phạm Nguyễn Thanh Loan
                                                      2. PGS. TS. Nguyễn Đức Minh
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Đề xuất ba giải pháp cải thiện hiệu năng của mạch sạc pin Li-Ion, cụ thể là:
  • Áp dụng cấu trúc nguồn dòng song song nhằm cung cấp dòng điện phù hợp theo phương thức sạc dòng điện không đổi-điện áp không đổi.
  • Áp dụng khuếch đại truyền dẫn (OTA) để đồng thời cải thiện khả năng điều khiển dòng điện sạc và giảm được công suất tiêu thụ tĩnh trong mạch điều khiển.
  • Sử dụng giải pháp giảm điện áp tham chiếu cho mạch so sánh có trễ cùng với đề xuất mạch tạo dòng điện tham chiếu liên tục nhằm giảm thiểu đột biến xung nhọn trong dòng điện sạc và ảnh hưởng bởi nội trở của pin Li-Ion đến hoạt động ổn định của hệ thống.
  1. Đề xuất và thực hiện giải pháp thiết kế mạch biến đổi DC-DC kiểu giảm áp cho mạch sạc hiệu năng cao. Giải pháp bù tần số và hướng phân tích thiết kế dựa trên đặc tính hoạt động của mạch sạc pin Li-Ion được thực hiện nhằm đảm bảo cho mạch biến đổi DC-DC hoạt động ổn định trong chế độ dẫn dòng liên tục và đáp ứng được yêu cầu đầu ra dải rộng cho mạch sạc.
 

Nguyen Van Hao.rar Chia sẻ bài viết lên facebook