Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ thống phanh hạn chế trượt lết cho xe máy - NCS Nguyễn Sỹ An


Ngày đăng: 26/02/2019
Tên luận án: Nghiên cứu hệ thống phanh hạn chế trượt lết cho xe máy
Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực         Mã số: 9520116
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Sỹ An
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Hồ Hữu Hải
     2. PGS. TS. Lưu Văn Tuấn
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1.   Luận án đã nghiên cứu đề xuất được cơ cấu điều áp gồm hai trạng thái (tăng áp và giảm áp) có vai trò điều tiết áp suất phanh trong quá trình phanh. Tính toán mô phỏng được cơ cấu điều áp cũng như hệ thống phanh có hệ thống hạn chế trượt lết bánh xe. Xây dựng được mô hình mô phỏng dẫn động thủy lực và mô hình mô phỏng động lực học của quá trình phanh xe máy với một số giả thiết cho trước để phục vụ nghiên cứu hệ thống hạn chế trượt lết bánh xe cho xe máy.
2.   Luận án đã nghiên cứu thuật toán điều khiển theo gia tốc góc bánh xe, bằng mô phỏng xác định được sơ bộ ngưỡng điều khiển tăng áp là= 21,5 (rad/s2) và giảm áp là= -77,5 (rad/s2) từ đó làm cơ sở để thiết kế chế tạo được bộ điều khiển cho hệ thống phanh hạn chế trượt lết bánh xe. Qua quá trình thực nghiệm trên một xe máy cụ thể, luận án đã xác định được ngưỡng điều khiển tăng áp và giảm áp cho xe đó lần lượt là= 21 (rad/s2) và= -77 (rad/s2) từ đó chống được hiện tượng trượt lết bánh xe khi phanh.
3.   Luận án đã đề xuất phương án và quy trình thực nghiệm để xác định được một số thông số trong quá trình phanh: vận tốc góc bánh xe, áp suất phanh và gia tốc phanh. Từ các thông số đo được để bước đầu đánh giá hoạt động của hệ thống đã đề xuất.
4.   Luận án đã tiến hành chế tạo thử nghiệm được hệ thống phanh hạn chế trượt lết trên xe nghiên cứu. Các kết quả thu được từ thực nghiệm thể hiện đúng quy luật vật lý quá trình phanh xe máy và hệ thống phanh hạn chế trượt lết đã làm việc theo đúng mục tiêu đặt ra, làm giảm trượt lết bánh xe khi phanh. Bước đầu cải thiện hiệu quả phanh trên hai loại đường asphalt khô và asphalt phủ bùn sét, kết quả thử nghiệm phanh xe với vận tốc ban đầu 40km/h trong trường hợp hệ thống phanh hạn chế trượt lết có làm việc so với trường hợp hệ thống phanh hạn chế trượt lết không làm việc cho thấy:
+ Vận tốc góc bánh xe biến thiên tăng giảm khoảng 10 chu kỳ và thời gian từ khi phanh đến khi hệ thống dừng điều khiển (do vận tốc thấp không đảm bảo đo chính xác gia tốc góc bánh xe) trong khoảng 2,8s (asphalt khô) và 3,1s (asphalt phủ bùn sét) so với khi hệ thống không làm việc, vận tốc góc bánh xe giảm nhanh về giá trị 0 (bánh xe bị trượt lết ngay) sau 1,2s (asphalt khô) và 0,7s (asphalt phủ bùn sét). Điều này cho thấy hệ thống đề xuất đã giảm được hiện tượng trượt lết bánh xe (bó cứng) trong quá trình phanh.
+ Gia tốc phanh trung bình đã tăng lên khoảng 20% trên đường asphalt khô và đường asphalt phù bùn sét, từ đó cải thiện một phần hiệu quả trong quá trình phanh xe máy.
 
                                                                             
Nguyen Sy An.rar Chia sẻ bài viết lên facebook