Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu điều khiển động cơ phun xăng trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro - NCS Lê Đăng Đông


Ngày đăng: 01/03/2019
Tên luận án: Nghiên cứu điều khiển động cơ phun xăng trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro.
Nghiên cứu sinh: Lê Đăng Đông
Ngành, mã số: Kỹ thuật cơ khí động lực                                  Mã số:  9520116            
Người hướng dẫn khoa học:
                                           1. GS.TS Phạm Minh Tuấn
                                                    2. TS Trần Anh Trung
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
1. Luận án đã đưa ra được cơ sở khoa học, phương pháp và quy trình thiết kế hệ thống điều khiển cho động cơ phun xăng có trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro bổ sung vào đường nạp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu, cải thiện tính năng và giảm phát thải gây ô nhiễm môi trường.
2. Trên cơ sở lý thuyết và thực nghiệm, luận án đã xây dựng thành công mô hình mô phỏng động cơ thử nghiệm trên máy tính làm việc theo thời gian thực, được ứng dụng vào thiết kế hệ thống điều khiển động cơ thật trên bệ thử có xét đến ảnh hưởng của nhiệt độ, hiệu suất và năng suất tạo hỗn hợp khí giàu hydro của bộ xúc tác.
3. Thiết kế, chế tạo thành công hệ thống điều khiển cho động cơ phun xăng xe máy Piaggio Liberty trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro bổ sung vào đường nạp phù hợp với từng chế độ làm việc của động cơ cũng như trạng thái nhiệt của bộ xúc tác trong khi không phải thay đổi nhiều về kết cấu động cơ. Kết quả thử nghiệm trên xe máy Piaggio Liberty cho thấy hệ thống làm việc ổn định, tính kinh tế nhiên liệu và phát thải của xe được cải thiện rõ rệt.
4. Luận án đã góp phần nâng cao năng lực làm chủ và phát triển công nghệ thiết kế hệ thống điều khiển động cơ phun xăng điện tử nói chung và động cơ phun xăng trang bị bộ xúc tác tạo hỗn hợp khí giàu hydro bổ sung nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nhiên liệu và giảm thành phần phát thải độc hại.
 
Le Dang Dong.rar Chia sẻ bài viết lên facebook