Kết quả xét tốt nghiệp kỳ 20181B


KẾT QUẢ XÉT TỐT NGHIỆP ĐỢT 20181B
Việc mở đăng ký xét tốt nghiệp đợt 20181B đã kết thúc. Sinh viên đã đăng ký xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS (đăng ký online) cần thực hiện các việc sau đây:
 1. Sinh viên xem kết quả xét tốt nghiệp tại:
Truy nhập tài khoản sinh viên (SIS) vào mục Đăng ký học tập” --> “Đăng ký tốt nghiệp” để xem kết quả xét tốt nghiệp từ ngày 15/03/2019
 1. Trong trường hợp có thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp cần thực hiện:
 • Gửi thắc mắc về kết quả xét tốt nghiệp qua email tới cả 02 địa chỉ sau:
huong.nguyenthi1@hust.edu.vn  
tung.nguyenxuan@hust.edu.vn
Chú ý trong phần Subject của email gửi đi cần ghi đúng cú pháp
MSSV-Thắc mắc TN- Kỳ                 Ví dụ:   20141234 – Thắc mắc TN – 20181B
Sinh viên bắt buộc phải sử dụng email được nhà trường cấp để gửi các thắc mắc. Các email gửi từ Gmail, Yahoo mail…hoặc không đúng hướng dẫn sẽ không được xử lý. Sinh viên không xóa email đã gửi để làm cơ sở xem xét sau này (nếu cần).

 • Sinh viên không sử dụng được email trường cấp sẽ phải nộp đơn trực tiếp tại Phòng 201 nhà C1 (gặp cô Hương).
 • Mẫu đơn xem tại :
https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=95
Sinh viên cần chuyển đơn sang định dạng PDF khi gửi kèm email.

 1. Thời hạn nhận thắc mắc (qua email và trực tiếp nộp đơn):
 • Từ 8:00 ngày 15/03/2019 đến 17:00 ngày 22/03/2019.
 • Các thắc mắc gửi sau 17:00 ngày 22/03/2019 sẽ không được giải quyết dưới bất cứ hình thức nào.
 1. Thời hạn có kết quả xử lý các thắc mắc về xét tốt nghiệp:
 • Kết quả xử lý thắc mắc sẽ có từ ngày 29/03/2019.
 1. Với các sinh viên chưa đăng ký được việc xét tốt nghiệp từ hệ thống SIS:
 • Cần nộp đơn xin xét tốt nghiệp tại Phòng 201 nhà C1 (đây là đợt offline)
 • Thời hạn nhận đơn: theo ngày giờ qui định tại mục (3) của thông báo này.
 1. Các lưu ý khác:
 • Đợt xét tốt nghiệp 20181B dựa trên kết quả học tập, chuyển điểm (điểm thay thế, điểm tương đương) và điểm TOEIC tính đến 17:00 ngày 08/03/2019.
 • Sinh viên cần kiểm tra các thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh để chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp. Nếu thông tin có sai sót cần mang Giấy khai sinh và gặp cô Sơn (Bàn số 7 phòng 202-C1) để điều chỉnh.
 • Từ ngày 29/03/2019: các sinh viên có kết quả xét tốt nghiệp đạt có thể đăng ký từ tài khoản SIS để nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời”. Sinh viên đã đăng ký sẽ nhận giấy này tại Viện chuyên ngành.
 • Các đăng ký nhận “Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời” trước ngày 29/03//2019 sẽ không có hiệu lực.
-------------------------------------------------------------------------
 


Chia sẻ bài viết lên facebook