Kiểm tra bổ sung tiếng anh đầu vào


Thông báo về kiểm tra bổ sung đầu vào lớp tiếng Anh FL0400 và FL0500

 

Sinh viên các lớp FL0400 và FL0500 nếu: 

Chưa tham gia kiểm tra TOEIC tại BKHN hoặc quốc tế trong tháng 11, 12, tháng 1 PHẢI kiểm tra bù theo dạng thức TOEIC tại trung tâm Văn hóa và Ngôn ngữ, Đại học BKH.   

 

 

Link đăng ký: http://bit.ly/2CgY6ow
(SV cần đăng nhập bằng tài khoản email @sis.hust.edu.vn mà trường đã cấp).
 
Link hướng dẫn lấy lại tài khoản email: http://bit.ly/emaildhbk
 
Đối tượng đăng ký: Học viên lớp Blended 20182 chưa tham gia kiểm tra đầu vào.
 
Hạn đăng ký: Trước 14h, ngày 15/3
Ngày thi: Thứ bảy & CN ngày 16,17/3/2019
 
Danh sách và các ca thi cụ thể sẽ thông báo trên website https://cfl.edu.vn vào chiều thứ sáu, ngày 15/3
Chia sẻ bài viết lên facebook