Kế hoạch khám sức khỏe cho SV K60 hệ cử nhân và K59 hệ kỹ sư


Nhà trường tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho sinh viên K60 hệ cử nhân và K59 hệ kỹ sư (miễn phí) đề nghị các em sinh viên thực hiện nghiêm túc và đầy đủ theo Kế hoạch sau:
 
KẾ HOẠCH KHÁM SỨC KHỎE
 
TT Ngày Sáng Chiều
1 25/3/19 K60: CN CĐT 1, 2; CN CTM 1, 2
K59: CĐT 1, 2, 3, 4; CK (Vũng Áng); CĐT (CTTT); KSTN-CĐT
K59: KT Cơ khí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;  Viện Vật lý kỹ thuật
 
2 26/3/19 K60: CN ĐK&TĐ 1, 2, 3
K59: Điện 1, 2; ĐK&TĐH 1, 2, 3, 4, 5, 6.
K60: CN ôtô 1, 2
K59: Điện- Điện tử (CTTT); KS CLC Tin học CN; KSTN- ĐKTĐ; Điện- điện tử (Vũng Áng); Viện Cơ khí Động lực
3 27/3/19 K60: CN-CNTT&TT 1, 2, 3
K59: CNTT1.1; CNTT1.2; CNTT2.1; CNTT2.2; CNTT2.3; CNTT2.4; ICT 1, 2; IS1, 2. 
K60: Viện Kinh tế & Quản lý
K59: An toàn thông tin; AS; KS CLC HTTT & TT; KSTN-CNTT; Viện KH&CN Nhiệt lạnh.
4 28/3/19 K60: CN Điện tử 1, 2, 3
K59: KT Y Sinh (CTTT); Điện tử 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; KSTN - ĐTVT
K60: CN Thực phẩm 1, 2
K59: KT Sinh học 1, 2; Thực phẩm 1, 2, 3; Viện CN Dệt may & Da giầy.
5 29/3/19 K60: Viện Ngoại ngữ; Viện Sư phạm kỹ thuật.
K59: Viện KH&KT Vật liệu; Viện KH&CN Môi trường; Viện Toán Ứng dụng & Tin học.
K60: CN KT Hóa học 1, 2; Hóa học
K59: In & Truyền thông; KT Hóa học 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
 
Địa điểm:      Hội trường B6 - Ký túc xá.
Thời gian:     Sáng từ 08h00 đến 11h30; Chiều từ: 13h30 đến 16h30.
Chia sẻ bài viết lên facebook