Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Luyện Văn Hiếu


08h30 ngày 12 Tháng 04 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Luyện Văn Hiếu, Đề tài: Nghiên cứu công nghệ thu hồi để tái sử dụng năng lượng bằng hệ thống truyền động thủy lực khi phanh xe cơ giới. Ngành:  Kỹ thuật Cơ khí động lực Mã số: 9520116. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook