Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Quản Thị Minh Nguyệt


4h00 ngày 09 Tháng 04 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Quản Thị Minh Nguyệt, Đề tài: Nghiên cứu chế tạo và tính chất nhạy khí của các cấu trúc dị thể của SnO2 và ống nano carbon. Ngành:  Khoa học vật liệu Mã số: 9440122. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án
Chia sẻ bài viết lên facebook