Kiểm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20181-B (chính thức)


Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2018 1B (chính thức)

Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây

Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính  nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh (phô tô).
Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 05/04/2019

Mẫu đơn chỉnh sửa thông tin tại đây

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2019
Phòng Đào tạo


Chia sẻ bài viết lên facebook