Hướng dẫn nộp hồ sơ xin xét cấp học bổng Thạc sĩ


Các học viên xem thông tin về Học bổng theo link dưới đây:
 
http://www.ts.hust.edu.vn/hoc-bong/hoc-bong-thac-si
 
hoặc trích qui định học bổng theo file đính kèm tại đây
Học viên nộp đơn xin học bổng <theo mẫu này> và các minh chứng kèm theo (các học viên đọc đơn để nộp đầy đủ minh  chứng).
 
Thời hạn nộp: Trước ngày 15/5/2019
Địa điểm nộp: C1-315 (gặp Anh Thuyết, ĐT: 0243.8692115 máy lẻ 103).
Chia sẻ bài viết lên facebook