Chương trình học bổng Kumho Asiana năm học 2018-2019 cho sinh viên K63


Căn cứ vào văn bản thỏa thuận giữa Quỹ học bổng Kumho Asiana và Trường Đại học Bách khoa Hà Nội về việc triển khai chương trình học bổng Kumho Asiana, Nhà trường xin thông báo nội dung cụ thể chương trình học bổng như sau:

1. Diện được đăng ký xét học bổng:

Sinh viên K63 có đủ các điều kiện sau:

- Kết quả học tập kỳ 20181 từ 2.5 trở lên;

- Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Lưu ý: Sinh viên thuộc một trong các diện sau sẽ không được xét cấp học bổng Kumho: Sinh viên hệ liên thông (cử nhân lên kỹ sư, cao đẳng chuyển hệ); sinh viên đang trong quá trình xét các học bổng tài trợ khác; sinh viên đã được nhận học bổng tài năng hoặc học bổng tài trợ khác trong năm học 2018-2019.

2. Số lượng học bổng: Tổng số 01 suất, trị giá 2.150.000 đồng/suất/học kỳ. Học bổng sẽ được trao trong các học kỳ tiếp theo nếu sinh viên đạt kết quả học tập mỗi học kỳ từ 2.0 trở lên.

3. Quy trình đăng ký và hồ sơ xét cấp học bổng:

Sinh viên đăng ký online  tại đây trước ngày 08/04/2019 và nộp hồ sơ bản cứng tại Phòng 103 - C1 (bàn 3) trước 17h00 ngày 16/04/2019. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin cấp học bổng theo mẫu;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu;

- Bản sao Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Cận nghèo hoặc đơn trình bày hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương (nếu có).

Chia sẻ bài viết lên facebook