Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội - NCS Nguyễn Thị Yến Liên


Ngày đăng: 10/04/2019
Tên luận án: Nghiên cứu xác định đặc trưng phát thải của xe buýt tại Hà Nội
Ngành: Kỹ thuật môi trường                            Mã số: 9520320
Nghiên cứu sinh:           Nguyễn Thị Yến Liên
Người hướng dẫn khoa học:
                                    PGS.TS. Nghiêm Trung Dũng
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
  1. Chuỗi dữ liệu vận tốc tức thời theo thời gian với bước thời gian 1 giây là chuỗi thời gian dừng.
  2. Cần trích chọn các thông số đặc trưng của chu trình lái trên chính bộ dữ liệu lái ngoài thực tế mà sẽ được sử dụng trong xây dựng chu trình lái đặc trưng, thay vì lựa chọn dựa trên kinh nghiệm của các nghiên cứu trước.
  3. Xây dựng chu trình lái dựa trên lý thuyết chuỗi Markov có thể phản ánh tốt bản chất ngẫu nhiên của dữ liệu lái ngoài thực tế.
  4. Chu trình lái đặc trưng cho hệ thống xe buýt của Hà Nội (HBDC) có tổng khoảng cách là 18,32km, tổng thời gian là 3936s và vận tốc trung bình là 18,32km/h. HBDC có khả năng phản ánh rất tốt toàn bộ đặc trưng lái ngoài thực tế khi phần trăm độ lệch trong phân bố tần suất gia tốc – vận tốc của HBDC và dữ liệu lái ngoài thực tế (SAFDdiff) chỉ 13.2%.
  5. Chu trình thử dạng tĩnh đối với động cơ xe buýt Hà Nội gồm 14 chế độ thử, trong đó có 02 chế độ thử toàn tải, khác so với chu trình thử dạng tĩnh của châu Âu (chu trình ESC).
  6. Kết quả đo phát thải của động xe buýt theo chu trình thử được xây dựng dựa trên dữ liệu lái ngoài thực tế của xe buýt Hà Nội cao hơn khi đo theo chu trình thử R49 của châu Âu.
  7. Hệ số phát thải theo đối với CO, HC, NOx, CO2 và PM tương ứng là 1,8; 0,43; 12,33; 710,33 và 0,22 g/kW.h (tính theo công suất động cơ); là 8,18; 1,94; 56,06; 3228,79 và 1,01 g/kg-nhiên liệu (tính theo lượng nhiên liệu tiêu thụ); và lần lượt là 2,90; 0,84; 32,68 và 1596,94 g/km (tính theo quãng đường di chuyển).
  8. Ba mô hình toán mô tả tương quan giữa công suất và tốc độ phát thải của động cơ đã được xây dựng cho các chất ô nhiễm CO2, CO và NOx với hệ số tương quan cao (R > 0,9)
 Nguyen Thi Yen Lien.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook