Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Dương Thị Hiền Thanh


14h00 ngày 06 Tháng 05 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Dương Thị Hiền Thanh, Đề tài: Tách nguồn âm thanh sử dụng mô hình phổ nguồn tổng quát trên cơ sở thừa số hóa ma trận không âm. (Audio source separation exploiting NMF-based generic source spectral model). Ngành:  Khoa học máy tính  Mã số: 9480101. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook