Trả kết quả Khám sức khỏe cho SV cuối khóa tham gia khám sức khỏe từ ngày 25/03/2019 đến 29/03/2019


Nhà trường đã có Kết quả khám sức khỏe cho SV cuối khóa (đợt khám sức khỏe từ ngày 25/03/19 đến 29/03/19). Đề nghị các em sinh viên mang thẻ sinh viên (hoặc CMND) đến Trung tâm Y tế Bách Khoa để nhận Kết quả khám sức khỏe của mình.
  • Thời gian: từ 8h00 đến 17h00 (từ thứ 2 đến Chủ nhật)
  • Địa điểm: số 5 Tạ Quang Bửu
Chia sẻ bài viết lên facebook