Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu tính gia công vật liệu thép SKD11 trong môi trường gia nhiệt bằng cảm ứng điện từ và định hướng ứng dụng trong công nghiệp - NCS Mạc Thị Bích


Ngày đặng: 23/05/2019
Tên luận án: Nghiên cứu tính gia công vật liệu thép SKD11 trong môi trường gia nhiệt bằng cảm ứng điện từ và định hướng ứng dụng trong công nghiệp.
Ngành: Kỹ thuật Cơ khí                  Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh: Mạc Thị Bích
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Nguyễn Đức Toàn
     2. GS.TSKH Bành Tiến Long
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
 
  1. Đã nâng cao được độ chính xác khi xác định hệ số co rút phoi thông qua xây dựng phương pháp xác định chiều dài phoi từ phương pháp đo tiếp xúc thủ công đến phương pháp quét 3D và xử lý dữ liệu bằng phần mềm chuyên dụng.
  2. Đã phân tích, làm rõ hiệu quả và khả năng ứng dụng vào thực tiễn sản xuất của phương pháp gia công gia nhiệt trong việc giảm nhiệt cắt, giảm lực cắt, giảm rung động quá trình cắt, giảm độ nhám bề mặt khi phay thép SKD11 và so sánh với phương pháp gia công thông thường.
  3. Đã phân tích được ảnh hưởng của các thông số công nghệ đến lực cắt, hệ số co rút phoi, rung động quá trình cắt, độ nhám bề mặt khi gia công thông thường và gia công gia nhiệt thép SKD11. Đồng thời xây dựng được các bộ tham số công nghệ tối ưu cho các chỉ tiêu đánh giá khác nhau.
  4. Đã đề xuất một phương pháp xây dựng mô hình toán học lực cắt khi gia công gia nhiệt thép SKD11 thông qua mô hình lực cắt khi gia công thông thường và nhiệt độ cao hỗ trợ quá trình gia công đạt độ chính xác cao khi so sánh với dữ liệu thực nghiệm.
  5. Đã xây dựng được mô hình toán học của các yếu tố đầu ra: lực cắt, hệ số co rút phoi, rung động quá trình cắt, độ nhám bề mặt gia công phụ thuộc các thông số công nghệ khi gia công thông thường và gia công gia nhiệt thép SKD11.
Mac Thi Bich.rar Chia sẻ bài viết lên facebook