Danh sách sinh viên được đề xuất nhận Học bổng Lawrence S.Ting năm học 2019-2020


Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên được đề xuất nhận học bổng Lawrence S. Ting năm học 2019-2020. Xem Danh sách tại đây.
Các em sinh viên có tên trong Danh sách chủ động mở tài khoản ATM tại ngân hàng Ngoại thương Vietcombank để Nhà tài trợ chuyển khoản tiền học bổng. Sinh viên thông báo lại số tài khoản cho Nhà trường theo địa chỉ email: ctsv@hust.edu.vn trước ngày 05/06/2019. 
Chia sẻ bài viết lên facebook