Kiếm tra thông tin làm bằng đợt xét tốt nghiệp kỳ 20182-A


THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo đã tổng hợp thông tin của sinh viên được xét tốt nghiệp kỳ 2018 2A.

Danh sách sinh viên đăng ký xem tại đây

Đề nghị sinh viên thuộc diện trên kiểm tra lại thông tin về tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính nếu còn bị lệch so với giấy khai sinh chính thì làm đơn theo mẫu dưới và nộp kèm bản photo giấy khai sinh chính nộp tại phòng Đào tạo C1 -202 ( bàn số 7) để chuẩn lại dữ liệu , giấy khai sinh ( phô tô).

Hạn nộp đơn và nộp bổ sung tiền: trước ngày 05/06/2019

Mẫu đơn chỉnh sửa thông tin tại đây

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2019

Phòng Đào tạo

Chia sẻ bài viết lên facebook