Mở lớp ngoại ngữ Blended Learning FL0400 kỳ 20183


Mở lớp ngoại ngữ Blended Learning FL0400 kỳ 20183


Phòng Đào tạo và Trung tâm Ngôn ngữ & Hỗ trợ trao đổi học thuật  phối hợp mở các lớp ngoại ngữ Blendeded Learning FL0400 kỳ 20183.

  • Thời gian đăng ký: Hạn cuối đến 14h, ngày 8/6/2019.
  • Mã học phần: FL0400
  • Thời gian học: từ 24.06.2019 đến 17.08.2019
  • Lớp  tối học 246, hoặc  357 (học 18h-20h15)
  • Lớp sáng học 246, hoặc sáng 357 (học 9h30-11h45)

Sinh viên khi đăng ký học các lớp Blended này cần chú ý:

  • Tham gia kiểm tra đầu vào (dưới dạng thức TOEIC). Lịch chi tiết sẽ thông báo sau.
  • Tham gia đầy đủ các giờ học online và offline
  • Tham gia kiểm tra giữa kỳ
  • Tham gia kiểm tra cuối kỳ (dưới dạng thức TOEIC).

Học phí: 1.550.000 đồng (đăng ký và nộp học phí trực tiếp tại 101-C3B)

 

Thông tin về lớp Blended xem thêm tại đây: https://cfl.edu.vn/tag/blended-learning/

 
Chia sẻ bài viết lên facebook