Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu hệ điều khiển ổ từ chủ động tích hợp trong hệ truyền động động cơ-bánh đà - NCS Nguyễn Danh Huy


Ngày đăng: 06/06/2019
Tên luận án: Nghiên cứu hệ điều khiển ổ từ chủ động tích hợp trong hệ truyền động động cơ-bánh đà
Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa         Mã số: 9520216
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Danh Huy
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Bùi Quốc Khánh
 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN 
1.     Đề xuất cấu trúc hệ ổ từ mới rút gọn gồm ba ổ đỡ từ thay cho năm ổ đỡ bước đầu cho kết quả hệ hoạt động ổn định.
2.     Xây dựng động lực học tổng quát của hệ trong các chế độ vận hành, từ đó đề xuất mô hình điều khiển hệ ổ từ theo hệ tọa độ quy đổi Z, θx­, θy  thay cho ba tọa độ Zu , Zv ,Zw. Với hệ tọa độ này sẽ giúp cho điều khiển dễ thực hiện hơn.
3.     Luận án đã xây dựng mô hình toán học ổ từ chủ động tích hợp trong hệ truyền động động cơ-bánh đà trong các chế độ cân bằng và mất cân bằng.
4.     Áp dụng điều khiển tuyến tính cho cấu trúc ổ từ đề xuất trong luận án.
5.     Đề xuất phương pháp thiết kế tựa phẳng để giải quyết bài toán nâng và cân bằng trong hệ truyền động động cơ-bánh đà sử dụng ổ đỡ từ.
6.     Ứng dụng thành công điều khiển phi tuyến theo phương pháp tựa phẳng cho hệ, góp phần năng cao được chất lượng điều khiển.
7.     Thiết kế, xây dựng mô hình truyền động bánh đà - ổ từ trong phòng thí nghiệm với các tính toán.
8.     Xây dựng được mô hình hệ truyền động động cơ – bánh đà tích hợp ổ đỡ từ với mạch từ hình dạng chữ E phục vụ nghiên cứu.
9.     Các nghiên cứu lý thuyết đều được minh chứng qua mô phỏng và thực nghiệm trên mô hình thực nghiệm.
10.  Về mặt thực tiễn, các quá trình thiết kế hệ thống cơ khí và điện được trình bày chi tiết trong luận văn tạo tiền đề thuận lợi cho người ứng dụng. Việc thiết kế, tính toán dòng điện cân bằng cũng được luận văn dẫn dắt và khái quát thành phương thức dễ dàng áp dụng lớp đối tượng ổ từ.

            Nguyễn Danh Huy.rar Chia sẻ bài viết lên facebook