Luận án tiến sĩ: Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số để khảo sát động lực học và tối ưu kết cấu điều hướng trong hệ thống cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động - NCS Nguyễn Văn Mùi


Ngày đăng: 07/06/2019
Tên luận án: Nghiên cứu ứng dụng mô phỏng số để khảo sát động lực học và tối ưu kết cấu điều hướng trong hệ thống cấp phôi tự động theo nguyên lý rung động
Ngành:          Kỹ thuật cơ khí                                    Mã số: 9520103
Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Văn Mùi
Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Lê Giang Nam
     2.TS. Bùi Quí Lực
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
TÓM TẮT KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN
1. Trên cơ sở khảo cứu tài liệu và nghiên cứu lý thuyết, luận án đã chỉ ra các thông số động lực học ảnh hưởng đến quá trình di chuyển của phôi cũng như kết cấu kênh dẫn, kết cấu bẫy phân loại và thứ tự của chúng ảnh hưởng đến năng suất cấp phôi. Hệ thống cấp phôi theo nguyên lý rung động làm việc tốt nhất ở chế độ cộng hưởng khi tần số riêng của cơ hệ bằng tần số lực kích rung, từ đó xây dựng quy trình thiết kế theo nguyên tắc chủ động cộng hưởng.
2. Trên cơ sở nghiên cứu thực nghiệm từ mẫu thử kết hợp với các thiết bị đo, luận án đã xác định được tần số dao động riêng của hệ thống bằng với tần số lực kích rung. Đồng thời xác định được chuyển vị theo phương thẳng đứng và góc xoay tại các mức điện áp khác nhau, từ đó xây dựng được các quan hệ động học theo các mức điện áp làm tiền đề cho mô phỏng số. Dữ liệu thực nghiệm đã được thu thập làm căn cứ kiểm tra, so sánh và xác nhận mô hình số.
3. Bằng mô phỏng số đã đánh giá được sự ảnh hưởng của góc nghiêng rãnh xoắn và các thông số động lực học là biên độ và góc xoay thể hiện qua điện áp nguồn rung, cũng như đã đánh giá được sự ảnh hưởng của cơ cấu điều hướng đến năng suất cấp phôi. Hàm hồi quy giữa góc nghiêng rãnh xoắn và điện áp được xây dựng trên dữ liệu mô phỏng, qua đó tìm ra được bộ thông số tối ưu cho năng suất  cấp phôi đúng hướng cao phù hợp với yêu cầu đầu ra
4. Trên cơ sở mô hình đã tối ưu về góc nâng và điện áp nguồn rung, bằng mô phỏng số, luận án đã đánh giá được kết cấu và thứ tự kênh phân loại phù hợp với sản phẩm nắp chai vaccine.
5. Luân án đã đưa ra được một quy trình thiết kế chế tạo hệ thống cấp phôi tự động theo nguyên lý rung với nguyên tắc chủ động cộng hưởng. Thiết kế được phân tích kiệm nghiệm để có thể đúng ngay từ lần đầu tiên sau khi chế tạo. Kết quả và phương pháp luận có thể áp dụng cho thiết kế, chế tạo hệ thống cấp phôi với các loại phôi khác.                                                                              

Nguyễn Văn Mùi.rar

Chia sẻ bài viết lên facebook