Triển khai chức năng "Tra cứ điểm kỳ mới nhất" để phục vụ công tác phúc tra


PHÒNG ĐÀO TẠO THÔNG BÁO VỀ VIỆC TRIỂN KHAI CHỨC NĂNG “TRA CỨU ĐIỂM KỲ MỚI NHẤT”

Chức năng: Tra cứu điểm môn học để phục vụ phúc tra điểm kỳ hiện tại
Sinh viên đăng nhập trang https://ctt-daotao.hust.edu.vn/ --> Kết quả học tập --> Kiểm tra nhập điểm kỳ mới nhất
Nếu có thắc mắc về điểm số trong thời gian Phúc tra (do Viện giảng dạy quy định) sinh viên thực hiện quy trình thắc mắc phúc tra điểm theo yêu cầu của Viện.


Chia sẻ bài viết lên facebook