Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Văn Tuyên14h00 ngày 04 Tháng 07 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Đặng Văn Tuyên, Đề tài: Nghiên cứu giải pháp phát hiện và giảm thiểu tấn công từ chối dịch vụ phân tán sử dụng công nghệ SDN. Ngành: Kỹ thuật viễn thông Mã số: 9520208. Kính mời các đ/c quan tâm đến dự.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook