Học bổng Khoa học Công nghệ Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học Tại Nước ngoài của Tập đoàn Vingroup


Chương trình “Học bổng Khoa học Công nghệ (KHCN) Đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ Du học tại Nước ngoài” (Chương trình Học bổng KHCN) là một cấu phần của “Đề án Hỗ trợ Đào tạo Nguồn lực KHCN Việt Nam” của Tập đoàn Vingroup có mục tiêu tìm kiếm các tài năng người Việt để bồi dưỡng, phát triển thành những nhân tài có khả năng dẫn dắt sự phát triển KHCN của Việt Nam trong tương lai.
Theo đó, từ năm 2019 đến năm 2030, Tập đoàn Vingroup sẽ tài trợ 1.100 suất học bổng toàn phần bậc Thạc sĩ, Tiến sĩ (mỗi năm tối đa 100 suất) để tài năng Việt Nam theo học những chuyên ngành trọng điểm tại các cơ sở đào tạo xuất sắc ở các quốc gia có nền KHCN phát triển hàng đầu trên thế giới như Hoa Kỳ, Nga, Pháp, Úc, Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Singapore.

Các em sinh viên quan tâm xem thông tin chi tiết về Chương trình Học bổng Vingroup tại đây: 
https://vinuni.edu.vn/vi/hoc-bong-thac-si-tien-si/
c
Liên hệ Chương trình Học bổng qua email: scholarships@vingroup.net hoặc số điện thoại: (+84) 24 - 71089779 (Ext: 9029).
Chia sẻ bài viết lên facebook