Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-A


Lịch phát bằng tốt nghiệp kỳ 20182-A

 
Phòng Đào tạo trường Đại học Bách Khoa Hà Nội đã xét công nhận tốt nghiệp đợt tháng  06/2019.
Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp và cấp bằng xem tại:
Sinh viên đến nhận bằng tại phòng Đào tạo ( nhà C1 phòng 202A ) bắt đầu từ ngày 04/07/2019 vào các ngày thứ ba và thứ năm hàng tuần
 
PHÒNG ĐÀO TẠO
 
 
Ghi chú:

  • Khi đến nhận bằng sinh viên phải mang chứng minh nhân dân.
  • Sinh viên  phải làm thủ tục thanh toán ra trường trình, bản chính giấy thanh toán  và  phô tô giấy thanh toán nộp phòng đào tạo khi đến nhận bằng. Trường hợp không có bản  phô tô phải có giấy xác nhận của Viện đã hoàn thành thủ tục thanh toán..
  • Sau khi nhận Bằng, bảng điểm  tại phòng đào tạo sinh viên đến các  Viện nhận hồ sơ gốc và nộp bản chính giấy thanh toán cho các Viện..
  • Từ tháng 12 /2019 sinh viên diện trên đến nhận bằng phải có thêm giấy giới thiệu của cơ quan hoặc giấy xác nhận của địa phương không vi phạm pháp luật.

Chia sẻ bài viết lên facebook