Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Lâm


08h00 ngày 31 Tháng 07 năm 2019 tại C1-318: Bảo vệ luận án TS cấp trường cho NCS Trần Lâm, Đề tài: Nghiên cứu công nghệ hàn lai ghép Plasma-GMAW cho liên kết tấm dày không vát mép,  Ngành:  Kỹ thuật cơ khí. Mã số: 9520103. Kính mời các đ/c quan tâm đến.

Nội dung chi tiết luận án Chia sẻ bài viết lên facebook